האתר

ברוכים הבאים לאתר תקנון קונים הכל במהירות  (להלן: “האתר“) אשר נועד לאפשר לגולשים לקבל המלצות רכישה באתר עלי אקספרס ועוד.

תנאי השימוש באתר מנוסחים לפרקים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לשני המינים.

הסכם בין האתר לבין המשתמש

תחילת השימוש באתר, בתכניו – לרבות השימוש באתר באמצעות מכשירי קצה שונים מעידה על הסכמתו של המשתמש ואישורו לאמור בתנאי השימוש, ההתניות וכל יתר ההנחיות שבהסכם זה, וכפי שיתעדכנו על ידי הנהלת האתר מעת לעת, הכול כמפורט בתקנון זה, וכפופה ומותנה בכך שהמשתמש יקרא תנאים אלו בעיון ובקפידה בטרם תחילת השימוש באתר, ואכן יעמוד בתנאים ובמגבלות המפורטים בתקנון זה ויקיים אותם.

השימוש באתר מעיד על כך שהמשתמש קרא, הבין והסכים לכל התנאים שלהלן במלואם.

כל משתמש שאיננו מסכים לכל האמור בתנאי השימוש אלה, מתבקש לחדול מיד מכל שימוש באתר, ולהימנע מכל שימוש בו או בתוכן אשר בו.

כללי שימוש באתר

על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמא: בשורת הכתובת (Address bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

המשתמש אינו רוכש זכויות כלשהן בתוכנה ו/או בזכויות היוצרים ו/או בזכויות אחרות הטמונות ו/או קשורות בה, למעט זכות השימוש בה, כמפורט בהסכם זה, והוא אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר, יישומיו, ובמידע המופיע בו מעבר לשימוש לצרכים שלו בלבד, וכן אינו רשאי לדרוש שסקרים או תכנים אחרים יפורסמו או שיוסיפו להתפרסם.

השימוש באתר מורשה לצרכים פרטיים בלבד וחל איסור לעשות שימוש בכל מידע המופיע בו לצרכים עסקיים או מסחריים שלא אושרו מראש ובכתב על ידי הנהלת האתר.

מי רשאי להשתמש באתר באתר

כל אדם מעל גיל 18, להשתמש באתר בכפוף לתנאים הבאים:

א. המשתמש הוא מעל גיל 18, כשיר משפטית וזכאי לבצע פעולות משפטיות ללא צורך באישור אפוטרופוס.

ב. המשתמש הנו הבעלים של כתובת דואר אלקטרוני תקפה ברשת האינטרנט וכתובת מגורים בישראל.

שירותי האתר ואופן השימוש בו

השימוש באתר מיועד לאנשים שמעוניינים לקבל מידע על המלצות רכישה לרבות מבצעים באתר עלי אקספרס ובאתר מכירה נוספים.

באתר ניתן לעיין בהמלצות קנייה בקטגוריות שונות לרבות אופנה, תקשורת ומוצרי תקשורת ועוד.

משתמש שירצה להציג לגולשים סקר מטעמו בעניין שנראה לו בעל חשיבות או מעורר עניין, יוכל להירשם לאתר ולהעלות סקר או סקרים מטעמו שהמשתמשים יוכלו להצביע בהם.

מובהר כי בכל מקרה ולמען הסר ספק, אין לראות בהמלצות הקנייה משום חוות דעת על המוצר עצמו. מובהר כי צוות האתר שומר על שיקול דעתו להמליץ על מוצרים ספציפיים על פי שיקול דעתו. מאחר והמכירה מתבצעת בחו”ל, אין משום חוות דעת כדי להוות אישור כלשהו לנכונות הפרסום של המפרסם באתר עלי אקספרס. מטבע הדברים מאחר והמוצרים מצויים בחו”ל, ההמלצות מבוססות על ניסיון קודם בשימוש במוצר הספציפי או במחיר שמוצע על ידי המוכר באתר. אין לייחס לצוות האתר כל אחריות לגבי טיב המוצרים, מועד המשלוח או כל מאפיין אחר הנוגע לאיכות המכירה, מועד האספקה או כל דבר אחר.

מובהר כי צוות האתר אינו יכול לבחון את מקוריות המוצרים, האם מדובר במוצרי מקורי אותנטי אשר יצא מבית היוצר של היצרן המקורי או מוצר מזויף מאחר ואין לבעלי האתר יכולת לבחון פרמטרים אלו. מובהר כי צוות האתר לא יישא בכל אחריות למהימנות המוצר, מידת המקוריות שלו וכו’.

מובהר כי צוות האתר דואג להציב קישורים (לינקים) לנקודות מכירה רבות. אך מודגש כי אין מדובר במכירה ישירה, אלא על המלצה בלבד. ככל שיש טענות כלשהן על איכות המוצרים, יש לפנות למוכרים עצמם.

עוד מובהר כי לחלק מאתרי המכירה יש מנגנון מובנה להגנת הצרכן ובמקרים מסוימים ניתן ומומלץ לדווח על המוצרים המזויפים או על כשלים אחרים באספקת המוצר ואיכותו לאתר המכירה עצמו. ניתן להעזר בצוות האתר על מנת לקבל סיוע בפתיחת קריאה לצורך דיווח לאתרים. מובהר כי על פי תקנון עלי אקספרס, המכירה של מוצרים מזויפים הנה אסורה בהחלט והמוכרים באתר נדרשים לפעול על פי הוראות אלה.

מובהר כי התמונות שמועלות על ידי המוכרים מועלות על דעתם בלבד. מובהר כי צוות האתר לא יישא באחריות כלשהי לפער שעשוי להתגלע בין המוצר שהוצג באתר לבין המוצר שהתקבל בפועל. מובהר כי כל פניות בנושא, יש להפנות למוכרים בלבד.

שמירת נתונים באתר והשימוש בהם

האתר רשאי לשמור במאגריו מידע שהצטבר אודות הגולשים בין היתר לשם ביצוע פעולות אלו: פרסום, שיווק וקידום מכירות, מתן שירותי דיוור לרבות דיוור ישיר, מטרות סטטיסטיות וביצוע כל שימוש חוקי במידע בהתאם לכל דין. האתר רשאי לשלוח אליך דואר אלקטרוני הכולל גם מידע שיווקי ופרסומי . באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך לכך על ידי פנייה לאתר.

האתר רשאי לעשות שימוש בשליחה של קובץ זיהוי אל הגולש, באופן שיאפשר לזהות את המחשב ממנו הגולש עושה שימוש (Cookie) וכן להשתמש במידע המופיע בקובץ זה.

שמירת פרטים טכניים

האתר מודיע למשתמש כי הוא אוסף מידע טכני אודות הגולשים באתר, אופן השימוש שהם עשו באתר, כתובות ה-IP שלהם וכולי’ יכול להישמר במאגרי האתר. כל שימוש במידע כאמור ייעשה לצרכי שיפור תפקוד האתר וחווית הגלישה בו. מידע טכני כאמור לא יימסר לצדדים שלישיים אלא בכפוף למדיניות השמירה על הפרטיות אשר להלן.

מדיניות שמירה על הפרטיות

האתר מייחס חשיבות רבה לשמירה על פרטיות המשתמשים בו ושמירת המידע האישי שנמסר על ידם. נתונים אלה לא יימסרו לצד שלישי כלשהו אלא כאמור בתנאי שימוש אלה ולפי ההסבר הקיים באתר.

עם זאת, האתר שומר לעצמו את הזכות לחשוף את פרטי הגולש האישיים וזאת במידה הנחוצה בלבד במקרים הבאים:

  1. במידה והאתר נדרש לגלות את פרטי המשתמש מכוח הוראה שיפוטית ו/או או פסק דין ו/ ואו מכוח דרישה של הרשויות המוסמכות.
  2. במידה והגולש הפר את תנאי השימוש באתר.
  3. במידה והדבר נחוץ לצורך שמירה על האינטרסים של האתר ו/או של גולשים אחרים באתר.
  4. בכל מקרה של תביעה, דרישה, הליך משפטי מחלוקת או טענה בין הגולש ובין האתר.

המשתמש מסכים בזאת ומאשר כי לא תהיה לו כל תביעה או טענה כלפי האתר בגין חשיפת פרטיו בהתאם לאמור לעיל או בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלה.

אבטחת פרטי המשתמשים

הנהלת האתר מכבד את פרטיות המשתמשים,  ומפעילה מערכות ייעודיות לשם אבטחת המידע שנמסר על ידם. למרות מאמצי אבטחת המידע אין ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף במקרה של תקלה, פריצה למערכות האתר או כל מקרה שאינו בשליטת האתר ו/או נובע מכוח עליון. המשתמש מסכים כי האתר לא יישא בשום אחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או שרתיו. הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לצד שלישי ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. הנהלת האתר או מי מטעמה לא יישאו בשום אחריות לכל שימוש בלתי מורשה או שלא כדין שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו נעשה שימוש לשם רכישה באתר. המשתמש מוותר על כל דרישה, תביעה או טענה נגד אתר הנהלת האתר או מי מטעמה עקב כך.

אתרים מקושרים

באתר עשויים להופיע קישורים לאתרים אחרים. אתרים אלה לא נתונים לשליטתו של האתר והוא אינו נושא בשום אחריות לתכנים המופיעים בהם.

שימושים אסורים

אין לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן אין לעשות בו כל שימוש בניגוד לתנאי שימוש אלה, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר.

כמו כן, אין להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן אין לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.

הגולש מתחייב בזאת לשפות את האתר בגין כל תביעה/דרישה ו/או נזק שייגרם לאתר כתוצאה מהפרת תנאי השימוש /או החוק וכתוצאה מפרסום מטעה/שקרי/פוגעני מצידו ו/או כתוצאה מהפרת זכויות הקניין הרוחני של צד ג’.

הגבלת אחריות הנהלת האתר

המידע המופיע באתר אינם מהווים מידע חד משמעי ואין לאתר כל שליטה על זהות המוכרים, מקוריות המוצרים. לפיכך אין להסתמך על המידע המצוי באתר באופן בלעדי ומומלץ להצליב את המידע באמצעות חיפוש ברשת או באמצעים נוספים לפני ביצוע הרכישה.

זמינות האתר

האתר אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע ויינתן כסדרו ללא הפרעות. האתר לא יהא אחראי לכל נזק – ישיר או עקיף שייגרם למשתמש עקב כך.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים שמהווים חלק מהאתר לרבות עיצוב האתר, תמונות, קובץ גרפי, יישום, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר שייכות לאתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.

אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות למכור או להשכיר בכל חלק מהתכנים הנ”ל או בחלקם, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות. חל איסור על כל שימוש בסימני מסחר של האתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה מבעלי האתר.

הצגת קישורים לדפים באתר שאינם דף הבית שלו (קישור עמוק) הינה אסורים בהחלט.

שיפוי

המשתמש באתר מתחייב לשפות את האתר, בעליו, מנהליו, עובדיו או מי מטעמו בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידו לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהאתר זכאי לו על פי דין.

סמכות שיפוט, התיישנות ותנאים נוספים

בכל מקרה על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור ירושלים. המשתמש מסכים לכך כי לא תהא תחולה להוראות ו/או לכללי ברירת דין בינלאומיים, ולפיכך לא יתקיים הליך משפטי מחוץ לישראל.

האתר שומר על זכותו לשנות את הוראות ותנאי השימוש באתר, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. כל שינוי יחייב את הגולשים לאתר תוך 14 ימים מיום פרסומו.

על פי האמור בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי”ח-1958, וכחוזה נפרד בכתב, הגולש מסכים בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של 6 חודשים ממועד השימוש שהוא עשה באתר, כמועד סופי שבו יוכל הגולש לפנות אל האתר בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. הגולש מתחייב שלא להפנות אל האתר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. פעולה של המשתמש בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של האתר לפעולתו של המשתמש, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת ההתיישנות של הנהלת האתר. המשתמש מסכים כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.

הגולש מסכים כי אין לפרש את הניסוחים בתקנון זה באופן מצמצם כנגד האתר, וזאת לנוכח המדיום המשתנה במהירות של האינטרנט . כל זכות שלא הוקנתה במפורש לגולש שמורה לאתר.

כל ויתור, דחייה, ארכה או הקלה מצד האתר כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת האתר ולא ייחשבו כוויתור על זכויותיו על פי תנאי השימוש, למעט במקרה של ויתור מפורש בכתב, על הוראות תנאי השימוש.

שמירה על פרטים אישיים באתר

האתר עושה מאמצים על מנת לשמור ולהגן על מידע אישי השמור באתר. מובהר כי האתר לא יישא באחריות בכל מקרה של פריצה למערכות האתר ולשרתי האחסון שבבעלותו.

יצירת קשר

אנו מזמינים את המשתמשים לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניות אלה בהקדם. ניתן ליצור עמנו קשר באחת מהדרכים הבאות:

פרטי התקשרות

דוא”ל –                        info@buyallexpress.com

המשתמש מאשר כי קרא והבין את תנאי התקנון המפורטים לעיל . בלחיצה על הכפתור “אני מסכים” באתר המשתמש מסכים לתוכנו של ההסכם ללא כל סייג, ומאשר כי ינהג עפ”י הכתוב בו.